New logo faculty social sciences
univ logo

תואר שני במנהל עסקים (MBA) - מידע כללי

בבית הספר למנהל עסקים פועלות מספר תוכניות לימודים: תוכנית MBA למנהלים, תוכנית MBA עם התמחות בניהול אסטרטגי של משאבי אנוש*, תוכנית MBA עם התמחות בניהול נדל"ן, תוכנית MBA עם התמחות בניהול ארגונים ללא מטרת רווח (אלכ"ר)  ושתי תוכניות הנלמדות בשפה האנגלית: תוכנית MBA עם התמחות בניהול טכנולוגיה*, ותוכנית MBA עם התמחות בקיימות* בשיתוף עם החוג לניהול משאבי טבע וסביבה.

התוכניות מיועדות למנהלים.ות בעלי.ות רקע אקדמי מתאים וניסיון ניהולי הרוצים.ות לפתח ולקדם את יכולתם.ן הניהולית. מטרת התוכניות להקנות כלים לשיפור החלטות ניהוליות. התוכניות מרחיבות ומעמיקות את הידע הדרוש לפעילות מוצלחת בסביבה תחרותית ומשתנה. במהלך הלימודים מוצגות גישות עדכניות לניהול, מודלים תיאורטיים ושיטות בנות יישום.

הלימודים בתוכניות השונות מתקיימים במסלול ב' בלבד (תואר שני ללא תזה). היקף השש"ס בתוכניות השונות נע בין 40 ל-44 שש"ס.

*תחום ההתמחות יצוין על גבי אישור הזכאות ותעודת המוסמך

תנאי הרשמה ותהליך המועמדות:

יכולים להירשם ולהגיש מועמדות לתוכנית נשים וגברים העונים.ות על התנאים הבאים: 

1. בעלי.ות תואר בוגר.ת אוניברסיטה בציון גמר של 80 ומעלה, ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל*.
2. עדיפות לבעלי.ות ניסיון ניהולי/מקצועי של 3 שנים לפחות.
3. בעלי.ות ידיעה ושליטה בשפה האנגלית ברמה נאותה.

*מועמדים.ות בוגרי.ות אוניברסיטאות מוכרות מחו"ל וכן בוגרי.ות אוניברסיטאות בעלות שלוחות בישראל אשר פועלות באישור המועצה להשכלה גבוהה, יחויבו לעמוד בהצלחה בבחינת ה-GRE כתנאי לקבלתם. פרטים נוספים על מבחן ה-GRE ניתן למצוא בתקנון לימודי תואר שני ובקישורhttp://www.ets.org/gre

מועמד.ת בעל.ת תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה, ששפת ההוראה בו אינה עברית, חייב.ת לעמוד בבחינת ידע בעברית ברמה הנדרשת על-ידי האוניברסיטה כתנאי קבלה.  

כמו כן על המועמדים.ות לאחר ביצוע הרשמה:
1. לעמוד בבחינת ה-GMAT (עבור תוכנית המנהלים), הכוללת חלק כמותי וחלק מילולי, וקיבלו גם ציון כללי, או בבחינת כניסה בית-ספרית, הכוללת חלק כמותי, חלק מילולי וחלק באנגלית.    
   *מועמדים.ות בעלי.ות תואר שלישי מאוניברסיטאות מוכרות, יקבלו פטור מבחינת הכניסה.
   *מועמדים.ות בעלי.ות תואר שני ו/או נושאי.ות משרות בכירות בניהול, רשאים.ות לבקש פטור מבחינת ה-GMAT / בחינת הכניסה הבית-ספרית.
   *מועמדים.ות בעלי.ות רקע אקדמי מתאים בתחום הכמותי, רשאים.ות לבקש פטור מבחינת ה-GMAT / בחינת הכניסה הבית-ספרית.
    ועדה בית-ספרית תדון בכל הבקשות, אותן יש להגיש באמצעות מרכזת התוכנית.

2. לעבור ראיון לאחר עמידה בבחינת ה-GMAT / בחינת הכניסה הבית-ספרית, או לאחר קבלת פטור ממנה.

כשלב ראשון של תהליך המועמדות, יש לשלוח למרכזת התוכנית בה אתם.ן מעוניינים.ות, קורות חיים וגיליון ציונים + תעודת זכאות או תעודה (במידה וכבר סיימת לימודים).

 

מבנה הלימודים וימי הלימוד

הלימודים בתוכניות הלימוד בבית הספר למנהל עסקים מאורגנים ב-7-5 תקופות לימוד, כשבכל תקופה 8 שבועות של לימודים ושבוע נוסף המיועד לבחינות. הבחינות יכולות להתקיים בכל אחד מימות השבוע.
כל התוכניות הנן מובנות, ולכן תלמיד.ה חייב.ת ללמוד את כל הקורסים שנקבעו בכל תקופה, אין אפשרות לפריסת לימודים.

MBA למנהלים

 • משך הלימודים: שנה ו-4 חודשים (16 חודשים סה"כ). הלימודים מתפרשים על פני 7 תקופות רצופות, הנמשכות כל אחת 9 שבועות.
 • ימי הלימוד: ימי חמישי בין השעות 21:00-15:00, וימי שישי בין השעות 14:00-08:00.

MBA בניהול אסטרטגי של משאבי אנוש

 • משך הלימודים: שנה ו-4 חודשים (16 חודשים סה"כ). הלימודים מתפרשים על פני 7 תקופות רצופות, הנמשכות כל אחת 9 שבועות.
 • ימי הלימוד: ימי שלישי בין השעות 21:00-15:00, וימי שישי בין השעות 14:00-08:00. 

MBA בניהול ארגונים ללא כוונת רווח (אלכ"ר)

 • משך הלימודים: שנה ו-4 חודשים (16 חודשים סה"כ). הלימודים מתפרשים על פני 7 תקופות רצופות, הנמשכות כל אחת 9 שבועות.
 • ימי הלימוד: יום לימוד אחד בשבוע, יום שלישי, מהשעה 09.00 ועד 19.00.

MBA בניהול נדל"ן

 • משך הלימודים: שנה קלנדרית אחת. הלימודים מתפרשים על פני 5 תקופות רצופות, הנמשכות כל אחת 9 שבועות.
 • ימי הלימוד: ימי שלישי בין השעות 21:00-15:00, וימי שישי בין השעות 14:00-08:00.

MBA Program Specializing in Sustainability (בשפה האנגלית)

 • משך הלימודים: שנה קלנדרית אחת. הלימודים מתפרשים על פני 5 תקופות רצופות, הנמשכות כל אחת 9 שבועות.
 • ימי הלימוד: ימי חמישי בין השעות 21:00-14:00, וימי שישי בין השעות 14:00-08:00.

MBA Program Specializing in Technology Management (בשפה האנגלית) 

 • משך הלימודים: שנה קלנדרית אחת. הלימודים מתפרשים על פני 5 תקופות רצופות, הנמשכות כל אחת 9 שבועות.
 • ימי הלימוד: ימי חמישי בין השעות 21:00-14:00, וימי שישי בין השעות 14:00-08:00.

MBA מחקרי - תואר שני במנהל עסקים עם תזה - לא תיפתח בתשפ"ה

 • משך הלימודים: משך הלימודים המוגדר לתוכנית זו הנו שלוש שנים אקדמיות.
 • ימי הלימוד: הלימודים מתקיימים בימי שלישי, חמישי ושישי, בהתאם למערכת הלימודים שתיקבע ללומדים בתוכנית זו.

MBA בניהול ספנות ונמלים - לא תיפתח בתשפ"ה

 • משך הלימודים: שנה ו-4 חודשים (16 חודשים סה"כ). הלימודים מתפרשים על פני 7 תקופות רצופות, הנמשכות כל אחת 9 שבועות.
 • ימי הלימוד: ימי חמישי בין השעות 21:00-15:00, וימי שישי בין השעות 14:00-08:00.


שכר לימוד 

תלמידי תואר שני במנהל עסקים ישלמו עבור כל התוכנית שכר לימוד אוניברסיטאי רגיל של שנתיים אקדמיות (למעט בתוכנית המחקרית) + תשלומים נלווים (תשלומי אבטחה, שירותים וכיו"ב), בכפוף לתקנון שכ"ל.

לפרטים נוספים ניתן לפנות למדור שכר לימוד.


לפרטים נוספים: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

facebook-icon youtube-icon youtube-icon

צור קשר

bschool@hevra.haifa.ac.il

בניין רבין קומה 9, אוניברסיטת חיפה,
שדרות אבא חושי 199, הר הכרמל,
ת"ד 3338, חיפה 3103301

 

© 2024 כל הזכויות שמורות לאוניברסיטת חיפה | הפקולטה למדעי החברה

© 2024 כל הזכויות שמורות לאוניברסיטת חיפה | בוצע ע"י צוות מחשוב של הפקולטה למדעי החברה