New logo faculty social sciences
univ logo

מנהל עסקים - ניהול ארגונים ללא כוונות רווח - מחזור י"ח - כיתת צורן

שנת הלימודים תשפ"ג

תקופת לימוד 1: 25.10.2022 – 23.12.2022 - מערכת

שיטות כמותיות (4540) - ד"ר ניצה ברקן  9:00 

כלכלה ניהולית (4535) - ד"ר דורון ניסני 13:00 

התנהגות ארגונית (4508) –פרופ' שי צפריר 16:00

 

תקופת לימוד 2: 27.12.2022 – 24.02.2023 מערכת

סוגיות במדעי ההתנהגות (4506) - פרופ' שלמה הראלי 9:00 

מחשבים ומערכות מידע (4565) - ד"ר דייוויד בודוף 13:00

חשבונאות פיננסית (4545) - ד"ר מחמוד קעדאן 16:00

 

תקופת לימוד 3: 28.02.2023 – 12.05.2023 מערכת

כלכלת מידע (4536) - פרופ' דפנה רבן 9:00

ניהול פיננסי (4550) - ד"ר שגיא אקרון 13:00 (תרגול)

סוגיות בניהול מערכות מורכבות (4625) - ד"ר שלמה ישראלית 16:00

 

תקופת לימוד 4: 23.05.2023 – 21.07.2023 מערכת

צמיחתו ומיסודו של האלכ"ר (4518) - ד"ר אליאס זיידאן 9:00

ניהול פרויקטים באלכ"ר (4620) - ד"ר דורה זאל 13:00

ניהול המשאב האנושי (4610) - פרופ' מיכל בירון 16:00

 

תקופת לימוד 5: 25.07.2023 – 12.09.2023 - מערכת

ניהול השיווק (4590) - ד"ר אמיר להט 9:00

סדנא ביזמות עסקית-חברתית (4532) - פרופ' דני צבר 13:00

האתיקה בארגונים (4522) (חצי קורס) - ד"ר אריה רשף 13:00

אסטרטגיה עסקית (4615) - ד"ר משה שמא 16:00

 

שנת הלימודים תשפ"ד

תקופת לימוד 6: 02.01.2024 - 23.02.2024 - מערכת 

השקעות (4551) (חצי קורס) - ד"ר רון אייכל

חשבונאות ניהולית + ניתוח דוחות כספיים (4556 + 4557) - רו"ח עוזי מסינגר

פרויקט מסכם (4531) - מר דרור איתן

סימולציה בניהול הארגון (4597) - ד"ר שלמה קמעו

 

תקופת לימוד 7: 27.02.2024 - 19.04.2024 - מערכת  

אסטרטגיה שיווקית (4596) - ד"ר קים וויבר

מגמות חדשות בפילנתרופיה וגיוס משאבים (4519) - ד"ר קובי ענבר

פרויקט מסכם (המשך) (4531) - מר דרור איתן

סימולציה בניהול הארגון (4597) - ד"ר שלמה קמעו

 

(*) ייתכנו שינויים במערכת השעות, הקורסים הנלמדים והמרצים
(**) שיעורי השלמה, בחינות וסמינרים יתקיימו לעתים גם בימות השבוע האחרים. הודעה על כך תימסר מראש

דרישות קדם בקורסים השונים:
רישום לקורסים מותנה במילוי דרישות קדם של קורסים הקודמים להם בתוכנית. תלמיד שלא עמד בדרישות הקדם, עלול להפסיד את זכות הרישום בקורסים עוקבים, ולא יוכל לסיים לימודיו במועד. במקרה זה ייאלץ התלמיד להמתין עד לפעם הבאה בה יינתן הקורס "החוסם". לתלמיד חייב להיות ברור שהמתנה זו עלולה להתארך למשך מספר תקופות ועשויה להיות כרוכה בתוספת תשלום שכר לימוד.

facebook-icon youtube-icon youtube-icon

צור קשר

bschool@hevra.haifa.ac.il

בניין רבין קומה 9, אוניברסיטת חיפה,
שדרות אבא חושי 199, הר הכרמל,
ת"ד 3338, חיפה 3103301

 

© 2024 כל הזכויות שמורות לאוניברסיטת חיפה | הפקולטה למדעי החברה

© 2024 כל הזכויות שמורות לאוניברסיטת חיפה | בוצע ע"י צוות מחשוב של הפקולטה למדעי החברה