MBA בניהול ספנות ונמלים - מחזור ב', 2018-2017 - כיתת ברקנית

תקופה 1: 09.03.2017 - 12.05.2017


תקופה 2
: 18.05.2017 - 14.07.2017


תקופה 3
: 20.07.2017 - 19.09.2017


תקופה 4
: 19.10.2017 - 15.12.2017


תקופה 5: 21.12.2017 - 16.02.2018


תקופה 6
: 22.02.2018 - 10.05.2018


תקופה 7
: 24.05.2018 - 27.07.2018

facebook-icon youtube-icon youtube-icon

צור קשר

בניין רבין, קומה 9, אוניברסיטת חיפה

הר הכרמל, חיפה 31905

  • dummy bschool@hevra.haifa.ac.il

 

© 2020 כל הזכויות שמורות לאוניברסיטת חיפה | הפקולטה למדעי החברה

© 2020 כל הזכויות שמורות לאוניברסיטת חיפה | בוצע ע"י צוות מחשוב של הפקולטה למדעי החברה