New logo faculty social sciences
univ logo

 MBA בניהול ספנות ונמלים - מחזור ד', 2021-2019, כיתת דוגית

תקופת לימוד מס' 1  - 31.10.2019-27.12.2019

ניהול השיווק (4150) - ד"ר יואל אסרף

סוגיות במדעי ההתנהגות (4010) - פרופ' שלמה הראלי

כלכלה ניהולית (4030) - פרופ' שוש שהרבני

שיטות כמותיות (4020) - גב' אדוה עבדי-קרסיקוב

תקופת לימוד מס' 2 - 2.1.2020-28.2.2020

מחשבים ומערכות מידע (4040) - ד"ר דייויד בודוף

התנהגות ארגונית (4070) - פרופ' שי צפריר

יסודות ותפעול שירותי ספנות (7606) - מר נחום גנצרסקי

תקופת לימוד מס' 3 5.3.2020-15.5.2020

ניהול פיננסי (4120) - ד"ר שגיא אקרון

ניהול מו"מ עסקי (4333) - פרופ' שלום שירמן

חשבונאות פיננסית (4080) - ד"ר איתמר כוכבי

תקופת לימוד מס' 4 - 21.5.2020-17.7.2020

השקעות (4210) - ד"ר דורון ניסני

אסטרטגיה עסקית      ד"ר ניר ברילר - (4290)

תכנון ופיתוח נמלים (7800) - מר אילן אור, ר/ח יגאל מאור, מר יהודה היימליך

הנמל כחולייה בשרשרת האספקה (7615) - מר דוד רוזן


תקופת לימוד מס' 5 
-23.7.2020-25.9.2020

אסטרטגיה שיווקית (7710) - ד"ר יואל אסרף

ניתוח דוחות כספיים  (0.5)(4220) - ד"ר מחמוד קעדאן

הסביבה המשפטית של ניהול העסקים (4100) - ד"ר פאינה מילמן-סיון

 
תקופת לימוד מס' 6 22.10.2020-18.12.2020

ניהול פרויקטים (4200) - ד"ר דורה זאל

משחק עסקים (4338) - ד"ר עמוס ברנס

פרויקט מסכם (7700) - ר/ח יגאל מאור

כלכלת ספנות (7625) - ר/ח יגאל מאור, מר דוד רוזן

אסטרטגיות בתפעול וניהול נמלים (7635) - ד"ר דוד בן טולילה, מר יוסי בסן

 
תקופת לימוד מס' 7 -24.12.2020-19.2.2021

מערכות מידע בספנות  (0.5)(7900) - מר דוד רוזן

אסטרטגיות בהובלה ימית (7655) - ד"ר יורם זבה, ר/ח יגאל מאור, מר דוד רוזן

המשפט הימי  (0.5)(7645) - כב' השופט אלכס קיסרי

משחק עסקים (4338)

פרויקט מסכם (7700)

(*) ייתכנו שינויים במערכת השעות והקורסים הנלמדים

facebook-icon youtube-icon youtube-icon

צור קשר

bschool@hevra.haifa.ac.il

בניין רבין קומה 9, אוניברסיטת חיפה,
שדרות אבא חושי 199, הר הכרמל,
ת"ד 3338, חיפה 3103301

 

© 2024 כל הזכויות שמורות לאוניברסיטת חיפה | הפקולטה למדעי החברה

© 2024 כל הזכויות שמורות לאוניברסיטת חיפה | בוצע ע"י צוות מחשוב של הפקולטה למדעי החברה