מנהל עסקים - ניהול ארגונים ללא כוונות רווח - מחזור י"ט - כיתת קורל

שנת הלימודים תשפ"ד

תקופת לימוד 1: 02.10.2024 – 23.02.2024 - מערכת

שיטות כמותיות (4540) - ד"ר ניצה ברקן  9:00 

סוגיות במדעי ההתנהגות (4506) - פרופ' שלמה הראלי 13:00 

חשבונאות פיננסית (4545) - ד"ר מחמוד קעדאן 16:00

 

תקופת לימוד 2: 27.02.2024 – 19.04.2024 מערכת

כלכלת מידע (4536) - פרופ' דפנה רבן 9:00

מחשבים ומערכות מידע (4565) - ד"ר דייוויד בודוף 13:00

האתיקה בארגונים (4522) (חצי קורס) - ד"ר אריה רשף 16:00

התנהגות ארגונית (4508) - פרופ' שי צפריר 16:00

 

תקופת לימוד 3: 30.04.2024 – 21.06.2024 מערכת

צמיחתו ומיסודו של האלכ"ר (4518) - ד"ר אליאס זיידאן 9:00

ניהול פיננסי (4550) - ד"ר שגיא אקרון 13:00 (תרגול)

מנהיגות (4515)- ד"ר מאנו חלחל 16:00

 

תקופת לימוד 4: 25.06.2024 – 16.08.2024 מערכת

כלכלה ניהולית (4535) - ד"ר מחמוד קעדן 09:00 

ניהול פרויקטים באלכ"ר (4620) - ד"ר דורה זאל 13:00

ניהול המשאב האנושי (4610) - פרופ' מיכל בירון 16:00

 

תקופת לימוד 5: 20.08.2024 – 29.10.2024 - מערכת

ניהול השיווק (4590) - ד"ר אמיר להט 9:00

אסטרטגיה עסקית (4615) - ד"ר משה שמא 16:00

 

שנת הלימודים תשפ"ה

תקופת לימוד 6: נובמבר 24' - ינואר 25' - מערכת 

השקעות (4551) (חצי קורס) - ד"ר רון אייכל

חשבונאות ניהולית + ניתוח דוחות כספיים (4556 + 4557) - רו"ח עוזי מסינגר

פרויקט מסכם (4531) - מר דרור איתן

סימולציה בניהול הארגון (4597) - ד"ר שלמה קמעו

 

תקופת לימוד 7: ינואר 25' - מרץ 25' - מערכת  

אסטרטגיה שיווקית (4596) - ד"ר קים וויבר

מגמות חדשות בפילנתרופיה וגיוס משאבים (4519) - ד"ר קובי ענבר

פרויקט מסכם (המשך) (4531) - מר דרור איתן

סימולציה בניהול הארגון (4597) - ד"ר שלמה קמעו

 

(*) ייתכנו שינויים במערכת השעות, הקורסים הנלמדים והמרצים
(**) שיעורי השלמה, בחינות וסמינרים יתקיימו לעתים גם בימות השבוע האחרים. הודעה על כך תימסר מראש

דרישות קדם בקורסים השונים:
רישום לקורסים מותנה במילוי דרישות קדם של קורסים הקודמים להם בתוכנית. תלמיד שלא עמד בדרישות הקדם, עלול להפסיד את זכות הרישום בקורסים עוקבים, ולא יוכל לסיים לימודיו במועד. במקרה זה ייאלץ התלמיד להמתין עד לפעם הבאה בה יינתן הקורס "החוסם". לתלמיד חייב להיות ברור שהמתנה זו עלולה להתארך למשך מספר תקופות ועשויה להיות כרוכה בתוספת תשלום שכר לימוד.

facebook-icon youtube-icon youtube-icon

צור קשר

bschool@hevra.haifa.ac.il

בניין רבין קומה 9, אוניברסיטת חיפה,
שדרות אבא חושי 199, הר הכרמל,
ת"ד 3338, חיפה 3103301

 

© 2024 כל הזכויות שמורות לאוניברסיטת חיפה | הפקולטה למדעי החברה

© 2024 כל הזכויות שמורות לאוניברסיטת חיפה | בוצע ע"י צוות מחשוב של הפקולטה למדעי החברה