MBA למנהלים בארגונים ללא כוונת רווח (אלכ"ר) - מחזור י"ג, 2019-2017, כיתת מרגלית

 

תקופה 1: 15.12.2017-17.10.2017


תקופה 2
: 16.02.2018-19.12.2017


תקופה 3
: 04.05.2018-20.02.2018


תקופה 4
: 06.07.2018-08.05.2018


תקופה 5
: 07.09.2018-10.07.2018


תקופה 6
: אוקטובר 2018 - דצמבר 2018


תקופה 7
: דצמבר 2018 - פברואר 2019

(*) ייתכנו שינויים

facebook-icon youtube-icon youtube-icon

צור קשר

bschool@hevra.haifa.ac.il

בניין רבין קומה 9, אוניברסיטת חיפה,
שדרות אבא חושי 199, הר הכרמל,
ת"ד 3338, חיפה 3103301

 

© 2024 כל הזכויות שמורות לאוניברסיטת חיפה | הפקולטה למדעי החברה

© 2024 כל הזכויות שמורות לאוניברסיטת חיפה | בוצע ע"י צוות מחשוב של הפקולטה למדעי החברה