מנהל עסקים - ניהול נדל"ן ושמאות מקרקעין - מחזור י"ז - כיתת פסגות

שנת הלימודים תשפ"ג

 

תקופת לימוד 1: 25.10.2022 – 23.12.2022 - מערכת

שיטות כמותיות (6205) - ד"ר ניצה ברקן (מאוחד עם מש"א)

פסיכולוגיה חברתית (6203) - פרופ' שלמה הראלי (מאוחד עם כיתת מש"א)

חשבונאות פיננסית (5010) - ד"ר איתמר כוכבי

מושגי יסוד בניהול מקרקעין (5107) - עו"ד אסף גסטפרוינד

 

תקופת לימוד 2: 27.12.2022 – 24.02.2023 מערכת

ניהול פיננסי (5040) - ד"ר שגיא אקרון + תרגול

ניהול השיווק (6206) - ד"ר גיל שרוני (מאוחד עם מש"א)

מאגרי מידע בנדל"ן (5029) - עו"ד אסף גסטפרוינד

כלכלה ניהולית (5020) - ד"ר דורון ניסני

 

תקופת לימוד 3: 28.02.2023 – 16.05.2023 מערכת

דיני מיסוי (5100) - רו"ח יובל אבוחצירא (מאוחד עם כיתת עומר)

ניהול פרויקטים (5120) - ד"ר דורה זאל

כלכלה עירונית (5085) - ד"ר לואי אעלימי

ניתוח דוחות כספיים (5012) - רו"ח עוזי מסינגר

פינוי בינוי (5126) - עו"ד איתי פריד

 

תקופת לימוד 4: 23.05.2023 – 21.07.2023 מערכת

תורת השמאות (5105) - ד"ר איל סלינג'ר

בנקאות ומימון (5014) - ד"ר מחמוד קעדן

פינוי בינוי (5126) - עו"ד איתי פריד (המשך)

סימולציה בניהול הארגון (5116) - ד"ר שלמה קמעו

 

תקופת לימוד 5: 25.07.2023 – 28.09.2023 מערכת

אסטרטגיה עסקית (5125) - פרופ' אלי גימון

פרויקט יזמות בנדל"ן (5117) - ד"ר שלמה דוד

סוגיות בתכנון העירוני (5131) - אדר' ורדה ליבמן

סימולציה בניהול הארגון (5116) - ד"ר שלמה קמעו (המשך)

 

(*) ייתכנו שינויים במערכת השעות, הקורסים הנלמדים והמרצים
(**) שיעורי השלמה, בחינות וסמינרים יתקיימו לעתים גם בימות השבוע האחרים. הודעה על כך תימסר מראש

דרישות קדם בקורסים השונים:
רישום לקורסים מותנה במילוי דרישות קדם של קורסים הקודמים להם בתוכנית. תלמיד שלא עמד בדרישות הקדם, עלול להפסיד את זכות הרישום בקורסים עוקבים, ולא יוכל לסיים לימודיו במועד. במקרה זה ייאלץ התלמיד להמתין עד לפעם הבאה בה יינתן הקורס "החוסם". לתלמיד חייב להיות ברור שהמתנה זו עלולה להתארך למשך מספר תקופות ועשויה להיות כרוכה בתוספת תשלום שכר לימוד.

facebook-icon youtube-icon youtube-icon

צור קשר

bschool@hevra.haifa.ac.il

בניין רבין קומה 9, אוניברסיטת חיפה,
שדרות אבא חושי 199, הר הכרמל,
ת"ד 3338, חיפה 3103301

 

© 2024 כל הזכויות שמורות לאוניברסיטת חיפה | הפקולטה למדעי החברה

© 2024 כל הזכויות שמורות לאוניברסיטת חיפה | בוצע ע"י צוות מחשוב של הפקולטה למדעי החברה