הנחיות להגשת בקשה לציון "עובר" בקורס/ים - מלחמת חרבות ברזל

 

אנא תשומת לבכם כי מתן ציון "עובר" נועד על מנת שלא לפגוע בממוצע הציונים שלכם.ן, ואינו ניתן אוטומטית. זהו אינו פטור מהקורס וחובותיו.

1. על כל מבקש/ת ציון "עובר" יהיה להגיש את מטלות הקורס ולהיבחן במבחן המסכם/ להגיש מטלה מסכמת.

הקלות פרטניות במטלות הן להחלטת מרצה הקורס, אך בכל מקרה, לא יתקיים ביטול מוחלט של הצורך בעמידה בכלל המטלות בקורס.

היה ולאחר קבלת הציון בקורס י/תבקש הסטודנט/ית לקבל ציון "עובר", הבקשה תידון על ידי הגורמים המוסמכים בבית הספר.

יובהר שנית, ההקלה נוגעת לכך שלא תהיה פגיעה בממוצע התואר בשל הנסיבות, ואינה מהווה ויתור גורף על הצורך ללמוד קורס מסוים.

2. משרתי כוחות הביטחון ובני/בנות הזוג - יש לספק מכתב מפקד/ת יחידה/ מנהל/ת יחידה המאשר כי בעקבות המצב שונה התפקיד באופן מהותי ושם אתכם.ן בעומס חריג מהרגיל.

3.  מבקשי/ות ציון "עובר" בגין שירות מילואים של בן/בת זוג - יש לצרף בנוסף לאישור על שירות המילואים, אישור על מהות הקשר המשפחתי/ זוגי המקובל כמסמך משפטי מחייב (בני/בנות זוג נשואים.ת יכולים.ות לצרף צילום ת.ז. + ספח).

4.  כל בקשה לציון "עובר" בצירוף האישורים הנדרשים חייבת להיות מוגשת בטופס הייעודי לכך. פניות שתישלחנה במייל, לא יידונו. קישור לטופס

5. בכל שאלה או בירור בעניין, ניתן לפנות למרכזת תוכנית הלימודים.war icon HQ

facebook-icon youtube-icon youtube-icon

צור קשר

bschool@hevra.haifa.ac.il

בניין רבין קומה 9, אוניברסיטת חיפה,
שדרות אבא חושי 199, הר הכרמל,
ת"ד 3338, חיפה 3103301

 

© 2024 כל הזכויות שמורות לאוניברסיטת חיפה | הפקולטה למדעי החברה

© 2024 כל הזכויות שמורות לאוניברסיטת חיפה | בוצע ע"י צוות מחשוב של הפקולטה למדעי החברה