New logo faculty social sciences
univ logo

תוכנית הלימודים ותקופות הלימוד של מחזור כ"ז - כיתות הדר והרדוף

שנת הלימודים תשפ"ב 


תקופת לימוד 1: 14.10.2021 - 10.12.2021 -
מערכת הדר, מערכת הרדוף


תקופת לימוד 2: 16.12.2021 - 11.02.2022 - מערכת הדר, מערכת הרדוף

 • מחשבים ומערכות מידע (4040) - ד"ר דייויד בודוף

 • התנהגות ארגונית (4070) - ד"ר ענת גרתי

 • עקרונות יסוד באבטחת מידע למנהלים (4441) - פרופ' שי גירון

 • חשבונאות פיננסית (4080) - ד"ר איתמר כוכבי


תקופת לימוד 3: 17.02.2022 - 09.05.2022 - מערכת הדר, מערכת הרדוף

 • ניהול פיננסי (4120) - ד"ר שגיא אקרון

 • ניהול משא ומתן עסקי (4333) - פרופ' שלום שירמן

 • אסטרטגיה עסקית (4290) - ד"ר אבי מוסקוביץ

חופשת פסח: 13.04.22 - 23.04.22

 

תקופת לימוד 4: 12.05.2022 - 08.07.2022 - מערכת הדר, מערכת הרדוף

 • השקעות (4210) - ד"ר מחמוד קעדן

 • ניהול ארגונים ואסטרטגיה של משאבי אנוש (4075) - פרופ' מיכל בירון

 • חשבונאות ניהולית (0.5 קורס) (4160) - רו"ח יצחק לב

 • אסטרטגיה שיווקית (4190) - ד"ר קימברלי וויבר


תקופת לימוד 5: 14.07.2022 - 16.09.2022 - מערכת הדר, מערכת הרדוף

 • ניתוח דוחות כספיים (0.5 קורס) (4220) - ד"ר מחמוד קעדן

 • הסביבה המשפטית של ניהול עסקים (4100) - ד"ר פאינה מילמן-סיון

 • אתיקה ניהולית (0.5 קורס) (4315) - ד"ר אריה רשף

ערב ראש השנה תשפ"ג - 25.09.2022

שנת הלימודים תשפ"ג


תקופת לימוד 6: 27.10.2022 - 23.12.2022
 - מערכת הדר, מערכת הרדוף

 • ניהול פרויקטים (4200) - ד"ר דורה זאל

 • עסקים בינלאומיים (0.5 קורס) (4295) - ד"ר משה מנור

 • מנהיגות (0.5 קורס) (4389) - ד"ר מאנו חלחל

 • סימולציה בניהול הארגון (4388) - ד"ר משה גורן 


תקופת לימוד 7: 29.12.2022 - 28.02.2023 - מערכת הדר, מערכת הרדוף

 • ניהול פרויקטים (4200) - ד"ר דורה זאל

 • סימולציה בניהול הארגון (4388) - ד"ר משה גורן

 • כלכלת מידע (4296) - פרופ' דפנה רבן


(*) ייתכנו שינויים במערכת השעות, הקורסים הנלמדים והמרצים
(**) שיעורי השלמה, בחינות וסמינרים יתקיימו לעתים גם בימות השבוע האחרים. הודעה על כך תימסר מראש

דרישות קדם בקורסים השונים:
רישום לקורסים מותנה במילוי דרישות קדם של קורסים הקודמים להם בתוכנית. תלמיד שלא עמד בדרישות הקדם, עלול להפסיד את זכות הרישום בקורסים עוקבים, ולא יוכל לסיים לימודיו במועד. במקרה זה ייאלץ התלמיד להמתין עד לפעם הבאה בה יינתן הקורס "החוסם". לתלמיד חייב להיות ברור שהמתנה זו עלולה להתארך למשך מספר תקופות ועשויה להיות כרוכה בתוספת תשלום שכר לימוד.

facebook-icon youtube-icon youtube-icon

צור קשר

bschool@hevra.haifa.ac.il

בניין רבין קומה 9, אוניברסיטת חיפה,
שדרות אבא חושי 199, הר הכרמל,
ת"ד 3338, חיפה 3103301

 

© 2024 כל הזכויות שמורות לאוניברסיטת חיפה | הפקולטה למדעי החברה

© 2024 כל הזכויות שמורות לאוניברסיטת חיפה | בוצע ע"י צוות מחשוב של הפקולטה למדעי החברה