New logo faculty social sciences
univ logo

MBA בניהול ספנות ונמלים - מחזור ה', 2022-2020, כיתת העוגן

שנת הלימודים תשפ"א

תקופת לימוד מס' 1: 22.10.2020 - 18.12.2020

סוגיות במדעי ההתנהגות (4010) - פרופ' שלמה הראלי

ניהול השיווק (4150) - ד"ר יואל אסרף

כלכלה ניהולית (4030) - פרופ' שוש שהרבני

שיטות כמותיות (4020) - גב' אדוה עבדי-קרסיקוב

תקופת לימוד מס' 2: 24.12.2020 - 19.02.2021

מחשבים ומערכות מידע (4040) - ד"ר דייויד בודוף

התנהגות ארגונית (4070) - פרופ' שי צפריר

יסודות ותפעול שירותי ספנות (7606) - מר נחום גנצרסקי

חשבונאות פיננסית (4080) - ד"ר איתמר כוכבי


תקופת לימוד מס' 3:
 25.02.2021 - 07.05.2021  

ניהול פיננסי (4120) - ד"ר שגיא אקרון

ניהול מו"מ עסקי (4333) - פרופ' שלום שירמן

אסטרטגיה עסקית   ד"ר אבי מוסקוביץ - (4290)


תקופת לימוד מס' 4:
 13.05.2021 - 09.07.2021  

השקעות (4210) - ד"ר מחמוד קעדאן

תכנון ופיתוח נמלים (7800) - מר שלמה ברימן, ר/ח יגאל מאור, מר יהודה היימליך

הנמל כחולייה בשרשרת האספקה (7615) - מר דוד רוזן


תקופת לימוד מס' 5: 15.07.2021 - 17.09.2021  

אסטרטגיה שיווקית (7710) - ד"ר יואל אסרף

ניתוח דוחות כספיים (0.5)(4220) - ד"ר מחמוד קעדאן

הסביבה המשפטית של ניהול העסקים (4100) - ד"ר פאינה מילמן-סיוון

מערכות מידע בספנות  (0.5)(7900) - מר דוד רוזן


שנת הלימודים תשפ"ב 
תקופת לימוד מס' 6: 14.10.2021 - 10.12.2021

ניהול פרויקטים (4200) - ד"ר דורה זאל (יילמד בזום)

משחק עסקים (4338) - ד"ר עמוס ברנס (יילמד בזום)

פרויקט מסכם (7700) - ר/ח יגאל מאור (יילמד בזום)

כלכלת ספנות (7625) - ר/ח יגאל מאור, מר דוד רוזן (יילמד בזום)

אסטרטגיות בתפעול וניהול נמלים (7635) - מר שלמה ברימן, מר יוסי בסן (יילמד בזום)

 
תקופת לימוד מס' 7: 16.12.2021 - 28.02.2022

אסטרטגיות בהובלה ימית (7655) - ד"ר יורם זבה, ר/ח יגאל מאור, מר דוד רוזן

המשפט הימי (0.5)(7645) - כב' השופט אלכס קיסרי

משחק עסקים (4338)

פרויקט מסכם (7700)

(*) ייתכנו שינויים במערכת השעות והקורסים הנלמדים

facebook-icon youtube-icon youtube-icon

צור קשר

bschool@hevra.haifa.ac.il

בניין רבין קומה 9, אוניברסיטת חיפה,
שדרות אבא חושי 199, הר הכרמל,
ת"ד 3338, חיפה 3103301

 

© 2024 כל הזכויות שמורות לאוניברסיטת חיפה | הפקולטה למדעי החברה

© 2024 כל הזכויות שמורות לאוניברסיטת חיפה | בוצע ע"י צוות מחשוב של הפקולטה למדעי החברה