New logo faculty social sciences
univ logo

מנהל עסקים - ניהול ספנות ונמלים - מחזור ו' - כיתת וו

שנת הלימודים תשפ"ב 

תקופת לימוד 1: 14.10.2021 - 10.12.2021


תקופת לימוד 2: 16.12.2021 - 11.02.2022

 • מחשבים ומערכות מידע (4040) - ד"ר דייויד בודוף

 • התנהגות ארגונית (4070) - ד"ר ענת גרתי

 • יסודות ותפעול שירותי ספנות (7606) - מר נחום גנצרסקי

 • חשבונאות פיננסית (4080) - ד"ר איתמר כוכבי


תקופת לימוד 3: 17.02.2022 - 06.05.2022

 • ניהול פיננסי (4120) - ד"ר שגיא אקרון

 • ניהול משא ומתן עסקי (4333) - פרופ' שלום שירמן

 • אסטרטגיה עסקית (4290) - ד"ר אבי מוסקוביץ

חופשת פסח: 13.04.22 - 23.04.22


תקופת לימוד 4: 12.05.2022 - 08.07.2022


תקופת לימוד 5: 14.07.2022 - 16.09.2022

 • ניתוח דוחות כספיים (0.5 קורס) (4220) - ד"ר מחמוד קעדן

 • תכנון ופיתוח נמלים (7800) - ר/ח יגאל מאור, מר אילן אור, מר שלמה ברימן, מר יהודה היימליך

 • הסביבה המשפטית של ניהול עסקים (4100) - ד"ר פאינה מילמן-סיון

 • מערכות מידע בספנות (0.5 קורס) (7900) - מר דוד רוזן

ערב ראש השנה תשפ"ג - 25.09.2022

שנת הלימודים תשפ"ג

תקופת לימוד 6: 27.10.2022 - 23.12.2022


תקופת לימוד 729.12.2022 - 24.02.2023

 • אסטרטגיות בהובלה ימית (7655) - ד"ר יורם זבה, ר/ח יגאל מאור, מר דוד רוזן

 • משפט ימי (0.5) (7645) - כב' השופט אלכס קיסרי

 • ניהול פרויקטים (4200) (המשך) - ד"ר דורה זאל

 • סימולציה בניהול הארגון (4388) (המשך) - ד"ר משה גורן

 • פרויקט מסכם (7700) (המשך) - ר/ח יגאל מאור

 

(*) ייתכנו שינויים במערכת השעות והקורסים הנלמדים
(**) שיעורי השלמה, בחינות וסמינרים יתקיימו לעתים גם בימות השבוע האחרים. הודעה על כך תימסר מראש
 דרישות קדם בקורסים השונים:
רישום לקורסים מותנה במילוי דרישות קדם של קורסים הקודמים להם בתוכנית. תלמיד שלא עמד בדרישות הקדם, עלול להפסיד את זכות הרישום בקורסים עוקבים, ולא יוכל לסיים לימודיו במועד. במקרה זה ייאלץ התלמיד להמתין עד לפעם הבאה בה יינתן הקורס "החוסם". לתלמיד חייב להיות ברור שהמתנה זו עלולה להתארך למשך מספר תקופות ועשויה להיות כרוכה בתוספת תשלום שכר לימוד.

facebook-icon youtube-icon youtube-icon

צור קשר

bschool@hevra.haifa.ac.il

בניין רבין קומה 9, אוניברסיטת חיפה,
שדרות אבא חושי 199, הר הכרמל,
ת"ד 3338, חיפה 3103301

 

© 2024 כל הזכויות שמורות לאוניברסיטת חיפה | הפקולטה למדעי החברה

© 2024 כל הזכויות שמורות לאוניברסיטת חיפה | בוצע ע"י צוות מחשוב של הפקולטה למדעי החברה