New logo faculty social sciences
univ logo

תוכנית הלימודים ותקופות הלימוד של מחזור כ"ו - כיתות דליה ודקל

שנת הלימודים תשפ"א 

תקופת לימוד 1: 22.10.2020 - 18.12.2020 - מערכת דליהמערכת דקל


תקופת לימוד 2: 24.12.2020 - 19.02.2021 - מערכת דליהמערכת דקל
 

תקופת לימוד 3: 25.02.2021 - 07.05.2021 מערכת דליהמערכת דקל 

חופשת פסח: 24.03.21 - 03.04.21

תקופת לימוד 4: 13.05.2021 - 09.07.2021 - מערכת דליהמערכת דקל 


תקופת לימוד 5: 15.07.2021 - 17.09.2021 - מערכת דליהמערכת דקל
 

ערב ראש השנה תשפ"ב - 06.09.2021

שנת הלימודים תשפ"ב 

 
תקופת לימוד 6: 14.10.2021 - 10.12.2021 - מערכת דליה, מערכת דקל

* יש לבחור בקורס אחד מבין השניים 


תקופת לימוד 7: 16.12.2021 - 28.02.2022 - מערכת דליה, מערכת דקל

          - אמון בעולם העבודה (4415) - פרופ' שי צפריר

          - מחקר בתפיסה חברתית של רגש (4420) - פרופ' שלמה הראלי

* יש לבחור בקורס אחד מבין השניים


(*) ייתכנו שינויים במערכת השעות והקורסים הנלמדים
(**) שיעורי השלמה, בחינות וסמינרים יתקיימו לעתים גם בימות השבוע האחרים. הודעה על כך תימסר מראש

דרישות קדם בקורסים השונים:

רישום לקורסים מותנה במילוי דרישות קדם של קורסים הקודמים להם בתוכנית. תלמיד שלא עמד בדרישות הקדם, עלול להפסיד את זכות הרישום בקורסים עוקבים, ולא יוכל לסיים לימודיו במועד. במקרה זה ייאלץ התלמיד להמתין עד לפעם הבאה בה יינתן הקורס "החוסם". לתלמיד חייב להיות ברור שהמתנה זו עלולה להתארך למשך מספר תקופות ועשויה להיות כרוכה בתוספת תשלום שכר לימוד.

facebook-icon youtube-icon youtube-icon

צור קשר

bschool@hevra.haifa.ac.il

בניין רבין קומה 9, אוניברסיטת חיפה,
שדרות אבא חושי 199, הר הכרמל,
ת"ד 3338, חיפה 3103301

 

© 2024 כל הזכויות שמורות לאוניברסיטת חיפה | הפקולטה למדעי החברה

© 2024 כל הזכויות שמורות לאוניברסיטת חיפה | בוצע ע"י צוות מחשוב של הפקולטה למדעי החברה