New logo faculty social sciences
univ logo

מנהל עסקים - ניהול אסטרטגי של משאבי אנוש - מחזור י' - כיתת יסעור

תחילת לימודים 29.10.2019 - ל' בתשרי תש"פ

שנת הלימודים תש"פ 

תקופת לימוד 1: 29.10.2019 - 27.12.2019 - מערכת

שיטות כמותיות (6205) - ד"ר ניצה ברקן

ניהול השיווק (6206) - ד"ר גיל שרוני

פסיכולוגיה חברתית (6203) - פרופ' שלמה הראלי

עקרונות החשבונאות (6204) - ד"ר איתמר כוכבי


תקופת לימוד 2: 31.12.2019 - 28.02.2020 - מערכת

ניהול אסטרטגי של משאבי אנוש (6212) - פרופ' אילן משולם

כלכלה ניהולית (6202) - ד"ר דורון ניסני

סדנת ביטוח, 4 מפגשים (6229) - מר גיל מזרחי

סדנת ניהול סיכונים, 4 מפגשים (6239) - מר גיל מזרחי


תקופת לימוד 3: 03.03.2020 - 15.05.2020 - מערכת

ניהול יכולות (6219) - פרופ' שי צפריר

כלכלת מידע (6615) - פרופ' דפנה רבן

התנהגות ארגונית (6208) - ד"ר אורית שמאי

חופשת פסח: 06.04.20 - 19.04.20


תקופת לימוד 4: 19.05.2020 - 17.07.2020 - מערכת

התנהגות הצרכן (6614) - ד"ר קימברלי וויבר

ניהול פרויקטים (6217) - ד"ר דורה זאל

אסטרטגיה עסקית (6222) - ד"ר חנן בן-עוז

יזמות עסקית (6221) - פרופ' דניאל צבר


תקופת לימוד 5: 21.07.2020 - 25.09.2020 - מערכת

אתיקה ניהולית (6215) - ד"ר אריה רשף

למידה ארגונית - הדרכה ופיתוח מנהלים (6207) - ד"ר טוביה מלמד

דיני עבודה (6220) - ד"ר פאינה מילמן-סיון

ערב ראש השנה תשפ"א – 17.09.2020  

שנת הלימודים תשפ"א 

תקופת לימוד 6: 20.10.2020 - 18.12.2020 - מערכת

ייעוץ ארגוני (6231) - ד"ר יעל ליבנה

ניהול פיננסי (6216) - ד"ר מחמוד קעדן

משחק עסקים (6228) - פרופ' דפנה רבן + ד"ר גנית ריכטר


תקופת לימוד 7: 22.12.2020 - 28.02.2021 - מערכת

הערכת ביצועים ותגמול (6213) - ד"ר יאיר מעין

ניהול משא ומתן (6209) - פרופ' שלום שירמן

משחק עסקים (6228) - פרופ' דפנה רבן + ד"ר גנית ריכטר

סדנת חדשנות (6235) - גב' דורין ברבי-ליבוביץ

(*) ייתכנו שינויים במערכת השעות והקורסים הנלמדים 

facebook-icon youtube-icon youtube-icon

צור קשר

bschool@hevra.haifa.ac.il

בניין רבין קומה 9, אוניברסיטת חיפה,
שדרות אבא חושי 199, הר הכרמל,
ת"ד 3338, חיפה 3103301

 

© 2024 כל הזכויות שמורות לאוניברסיטת חיפה | הפקולטה למדעי החברה

© 2024 כל הזכויות שמורות לאוניברסיטת חיפה | בוצע ע"י צוות מחשוב של הפקולטה למדעי החברה