MBA למנהלים בארגונים ללא כוונת רווח (אלכ"ר) - מחזור ט"ו, 2021-2019, כיתת ספיר

שנת הלימודים תש"פ 

תקופת לימוד 1: 29.10.2019 - 27.12.2019

שיטות כמותיות (4540) - ד"ר ניצה ברקן

כלכלה ניהולית (4535) - ד"ר דורון ניסני

סוגיות במדעי ההתנהגות (4506) - פרופ' שלמה הראלי
 

תקופת לימוד 2: 31.12.2019 - 28.02.2020

התנהגות ארגונית (4508) - ד"ר קרן צור

מחשבים ומערכות מידע (4565) - ד"ר דייוויד בודוף

חשבונאות פיננסית (4545) - ד"ר מחמוד קעדאן
 

תקופת לימוד 3: 03.03.2020 - 15.05.2020 

ניהול פיננסי (4550) - ד"ר שגיא אקרון

כלכלת מידע (4536) - פרופ' דפנה רבן

היבטים משפטיים של ניהול אלכ"רים (4501) - ד"ר פאינה מילמן-סיון

חופשת פסח: 06.04.20 - 19.04.20


תקופת לימוד 4: 19.05.2020 - 17.07.2020

צמיחתו ומיסודו של האלכ"ר (4518) - ד"ר אליאס זיידאן

ניהול פרויקטים באלכ"ר (4620) - ד"ר דורה זאל

סדנא ביזמות עסקית-חברתית (4532) - פרופ' דניאל צבר
 

תקופת לימוד 5: 21.07.2020 - 25.09.2020

האתיקה בארגונים, 0.5 קורס (4522) - ד"ר אריה רשף

ניהול השיווק (4590) - ד"ר אמיר להט

אסטרטגיה עסקית (4615) - ד"ר משה שמא

ערב ראש השנה תשפ"א - 17.09.2020  

שנת הלימודים תשפ"א 

תקופת לימוד 6: 20.10.2020 - 18.12.2020

השקעות (4551) (חצי קורס) - ד"ר רון אייכל

משחק עסקים (4585) - פרופ' דפנה רבן

חשבונאות ניהולית + ניתוח דוחות כספיים (4556 + 4557) - רו"ח עוזי מסינגר

ניהול המשאב האנושי (4610) - ד"ר לליב אגוזי

פרויקט מסכם: כלים חדשניים להובלה ויצירת אימפקט חברתי (4538) - ד"ר קובי ענבר


תקופת לימוד 7: 22.12.2020 - 28.02.2021

מגמות חדשות בפילנתרופיה וגיוס משאבים (4519) - ד"ר קובי ענבר

אסטרטגיה שיווקית (4596) - ד"ר קים וויבר 

אינטליגנציה רגשית (4533) - ד"ר שלמה קמעו

משחק עסקים (4585) - פרופ' דפנה רבן

פרויקט מסכם: כלים חדשניים להובלה ויצירת אימפקט חברתי (4538) - ד"ר קובי ענבר

 (*) ייתכנו שינויים במערכת השעות והקורסים הנלמדים

facebook-icon youtube-icon youtube-icon

צור קשר

bschool@hevra.haifa.ac.il

בניין רבין קומה 9, אוניברסיטת חיפה,
שדרות אבא חושי 199, הר הכרמל,
ת"ד 3338, חיפה 3103301

 

© 2024 כל הזכויות שמורות לאוניברסיטת חיפה | הפקולטה למדעי החברה

© 2024 כל הזכויות שמורות לאוניברסיטת חיפה | בוצע ע"י צוות מחשוב של הפקולטה למדעי החברה