New logo faculty social sciences
univ logo

ד"ר אביב קדרון

Imageנושא המחקר: הקשר בין אינטגרציה פנימית במערכת ניהול משאבי אנוש לאפקטיביות ניהול משאבי אנוש

מנחים: פרופ' אילן משולם ופרופ' שי צפריר

תקצירמטרת המחקר, הייתה לתרום להבנת המושג 'אינטגרציה פנימית במערכת ניהול משאבי אנוש' ברמה התיאורטית-קונספטואלית והאמפירית. האתגר במחקר זה, שאף היווה בו את השלב הראשון, היה להגדיר ולזהות את המכאניזם והתהליכים המאפיינים אינטגרציה פנימית במערכת ניהול משאבי אנוש, ולפתח מודל תיאורטי המאפשר לזהות מכאניזם ותהליכים אלה. מודל תיאורטי זה היווה תשתית לבניית כלי מחקר למדידת רמת האינטגרציה הפנימית במערכות שונות של ניהול משאבי אנוש. לשלב השני היו מספר מטרות: ראשית, לתקף את כלי מחקר למשתנה אינטגרציה פנימית במערכת ניהול משאבי אנוש; שנית, לאשש את מודל המחקר שפותח במחקר הראשון; שלישית, לבחון את הקשר בין שלושת המשתנים הבלתי תלויים: בידול במערכת ניהול משאבי אנוש, אמון בין חברי צוות משאבי אנוש, ועמדה כלפי חשיבות האינטגרציה לאינטגרציה הפנימית במערכת ניהול משאבי אנוש. כמו כן, נבחן הקשר בין אינטגרציה פנימית במערכת ניהול משאבי אנוש למשתנה התלוי - אפקטיביות ניהול משאבי אנוש. 

 

למה החלטתי ללמוד? לימדתי במסגרות אקדמיות, והדוקטורט היה שלב מתבקש והכרחי להמשך הקריירה ולהתפתחות האישית והמקצועית.

חווית הלימודים: כל שלב במחקר היווה אתגר בפני עצמו ודרש כישורים אחרים. ללא ספק, התפתחתי רבות במהלך עבודת הדוקטורט, ועד היום הכלים שרכשתי משרתים אותי בעבודתי כחוקרת וכמנחת סטודנטים בכתיבת עבודות מחקר.

כיום, אני חברת סגל בחוג לשירותי אנוש במכללת עמק יזרעאל. אני חוקרת בתחום ההתנהגות הארגונית, בעיקר אמון, התנהגות פוליטית וחדשנות.

facebook-icon youtube-icon youtube-icon

צור קשר

bschool@hevra.haifa.ac.il

בניין רבין קומה 9, אוניברסיטת חיפה,
שדרות אבא חושי 199, הר הכרמל,
ת"ד 3338, חיפה 3103301

 

© 2024 כל הזכויות שמורות לאוניברסיטת חיפה | הפקולטה למדעי החברה

© 2020 כל הזכויות שמורות לאוניברסיטת חיפה | בוצע ע"י צוות מחשוב של הפקולטה למדעי החברה

Please publish modules in offcanvas position.