New logo faculty social sciences
univ logo

מנהל עסקים - ניהול אסטרטגי של משאבי אנוש - מחזור י"א - כיתת כחל

שנת הלימודים תשפ"א 

תקופת לימוד 1: 20.10.2020 - 18.12.2020 - מערכת

שיטות כמותיות (6205) - ד"ר ניצה ברקן

ניהול השיווק (6206) - ד"ר גיל שרוני

עקרונות החשבונאות (6204) - ד"ר איתמר כוכבי

סדנת ביטוח, 4 מפגשים (6229) - מר גיל מזרחי


תקופת לימוד 2: 22.12.2020 - 19.02.2021 - מערכת

פסיכולוגיה חברתית (6203) - פרופ' שלמה הראלי

כלכלה ניהולית (6202) - ד"ר דורון ניסני

התנהגות הצרכן (6614) - ד"ר קימברלי וויבר

סדנת ניהול סיכונים, 4 מפגשים (6239) - מר גיל מזרחי


תקופת לימוד 3: 23.02.2021 - 07.05.2021 - מערכת

אסטרטגיה עסקית (6222) - ד"ר חנן בן-עוז

כלכלת מידע (6615) - פרופ' דפנה רבן

התנהגות ארגונית (6208) - ד"ר אורית שמאי

ניהול יכולות (6219) - פרופ' שי צפריר

חופשת פסח: 24.03.21 - 03.04.21


תקופת לימוד 4: 11.05.2021 - 09.07.2021 - מערכת

השקעות (6230) - ד"ר דורון ניסני

ניהול פרויקטים (6217) - ד"ר דורה זאל

ניהול יכולות (6219) - פרופ' שי צפריר

יזמות עסקית (6221) - פרופ' דניאל צבר


תקופת לימוד 5: 13.07.2021 - 17.09.2021 - מערכת

אתיקה ניהולית (6218) - ד"ר אריה רשף

למידה ארגונית - הדרכה ופיתוח מנהלים (6207) - ד"ר טוביה מלמד

דיני עבודה (6220) - ד"ר פאינה מילמן-סיון

מיומנויות ניהול בינלאומי, 4 מפגשים (6232) - ד"ר רחלי גבל-שמואלי

ערב ראש השנה תשפ"ב - 06.09.2021  


שנת הלימודים תשפ"ב 

תקופת לימוד 6: 12.10.2021 - 10.12.2021 - מערכת

משחק עסקים (6228) - פרופ' דפנה רבן (יילמד בזום)

ייעוץ ארגוני (6231) - ד"ר יעל ליבנה (יילמד בזום)

ניהול פיננסי (6216) - ד"ר שגיא אקרון (יילמד בזום)

 

תקופת לימוד 7: 14.12.2021 - 28.02.2022 - מערכת

הערכת ביצועים ותגמול (6213) - ד"ר יאיר מעין

משחק עסקים (6228) - פרופ' דפנה רבן

ניהול משא ומתן (6209) - פרופ' שלום שירמן

סדנת חדשנות (6235) - גב' דורין ברבי-ליבוביץ


(*) ייתכנו שינויים במערכת השעות והקורסים הנלמדים
(**) שיעורי השלמה, בחינות וסמינרים יתקיימו לעתים גם בימות השבוע האחרים. הודעה על כך תימסר מראש

facebook-icon youtube-icon youtube-icon

צור קשר

bschool@hevra.haifa.ac.il

בניין רבין קומה 9, אוניברסיטת חיפה,
שדרות אבא חושי 199, הר הכרמל,
ת"ד 3338, חיפה 3103301

 

© 2024 כל הזכויות שמורות לאוניברסיטת חיפה | הפקולטה למדעי החברה

© 2024 כל הזכויות שמורות לאוניברסיטת חיפה | בוצע ע"י צוות מחשוב של הפקולטה למדעי החברה