שיחות עם בוגרים

מצורף דיון מוקלט עם בוגרי תוכנית הדוקטורט ובוגרי תוכנית המחקר מקדים שנערך עם פרופ' הראלי יו"ר ועדת הדוקטורט, המציג את השיקולים ואת מהלך הלימודים מזוויות הראייה של הסטודנטים/ות בתוכניות המחקר בהתאמה.

דיון עם בוגרי תוכנית הדוקטורט

דיון עם בוגרי תוכנית המחקר מקדים

facebook-icon youtube-icon youtube-icon

Contact Us

bschool@hevra.haifa.ac.il

9th floor Rabin Building, University of Haifa,
199 Aba Khoushy Ave., Mount Carmel,
P.O.B 3338, Haifa 3103301

 

© 2024 All rights reserved to the University of Haifa | Faculty of Social Sciences

© 2020 כל הזכויות שמורות לאוניברסיטת חיפה | בוצע ע"י צוות מחשוב של הפקולטה למדעי החברה